1. 1. Σκοπός της ιστοσελίδας
  Η ιστοσελίδα https://kalos.gr/ είναι μια σελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου. Προσφέρει αρώματα, καλλυντικά, δερμάτινα είδη, αξεσουάρ (ενδεικτικά τσάντες, πορτοφόλια, κοσμήματα, φουλάρια) και ρούχα για λιανική πώληση σε χρήστες του διαδικτύου ή σε χρήστες που πλοηγούνται στην Ιστοσελίδα. Αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΟΥ ΟΕ».Η χρήση αυτής της σελίδας από οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό την επίσκεψη, την αγορά ή την λήψη συμβουλών (παρακάτω «επισκέπτης»), διέπεται από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (παρακάτω αναφέρονται ως «ΓΟΠΧ»).2. Πολιτική απορρήτου και Cookies
  Η https://kalos.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία στα πλαίσια της παρούσας ιστοσελίδας. Οι όροι χρήσης αυτών των στοιχείων περιγράφονται στην ενότητα «Πολιτική απορρήτου και Cookies» αυτής της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες ενημερώνονται ότι αυτή η αυτόματη επεξεργασία πληροφοριών υπόκειται στις διατάξεις των Νόμων Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

  Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η https://kalos.gr/ συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται με διακριτικότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  3. Πνευματική Ιδιοκτησία
  3.1. Ιστοσελίδα
  Η ιστοσελίδα https://kalos.gr/ είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω της οποία λειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκουν είτε στην Εταιρεία είτε στους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στο Eshop ή των σημάτων που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτα νομικά πρόσωπα (παραγωγούς / προμηθευτές / κατασκευαστές / αντιπροσώπους των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η εταιρεία). Επιπλέον, όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στο Eshop υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

  Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου του Eshop δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, πώληση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, η δημιουργία αντιγράφων σε οποιαδήποτε μορφή ή άλλου είδους εκμετάλλευση του Eshop ή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου που εμφανίζεται στο Eshopγια οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

  Τα εμπορικά σήματα/επωνυμίες, που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα ανήκουν στην ιδιοκτησία των αντίστοιχων νομίμων κατόχων και δικαιούχων των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα πωλούμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τέτοιου είδους αναφορά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως βεβαίωση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την Εταιρεία με άλλο τρόπο πέραν των ανωτέρω αναφερομένων. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση μας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (είτε μία είτε πολλές φορές) ούτε να επαναχρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ουσιώδη μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

  4. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσω λογαριασμό προκειμένου να προβώ σε αγορά;
  Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη προκειμένου να προβείτε σε μία αγορά, καθώς υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ως επισκέπτη (γρήγορη αγορά – fastbuy).

  5. Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη
  5.1. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε Λογαριασμό χρήστη ως εξής:
  Μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα στο πεδίο που εμφανίζεται πάνω και στο κέντρο
  «Ο λογαριασμός μου». Καταχωρώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και πατώντας «ΕΓΓΡΑΦΗ», αιτείστε τη δημιουργία λογαριασμού στο eshop. Κατόπιν θα λάβετε στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μήνυμα από την εταιρεία ότι δημιουργήσατε λογαριασμό στο eshop, με ένα σύνδεσμο που σας μεταφέρει στην πλατφόρμα αλλαγής κωδικού όπου πρέπει να ορίσετε τον προσωπικό σας κωδικό.

  5.2. Πίνακας Διαχείρισης των δεδομένων σας: Μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις για προϊόντα που έχετε ξεχάσει στο καλάθι σας, καθώς και εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter). Επίσης θα έχετε στην διάθεσή σας στον Λογαριασμό σας και εργαλείο διαχείρισης των επιλογών σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου θα μπορείτε ανά περίπτωση είτε να δίνετε συγκατάθεση για επικοινωνία είτε να προβαίνετε σε ανάκληση αυτής (πχ επειδή έχετε ήδη συναινέσει να λαμβάνετε επικοινωνία ή επειδή έχουμε το έννομο συμφέρον να επικοινωνούμε μαζί σας λόγω προηγούμενης συναλλαγής με την εταιρεία μας).
  5.3. Ορθότητα υποβαλλόμενων δεδομένων: Καλείστε να εισάγετε κατά την εγγραφή σας τα υποχρεωτικά (ή/και τα προαιρετικά, εφόσον σας ζητούνται και το επιθυμείτε) στοιχεία εγγραφής σας. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε αγορά, θα κληθείτε στην συνέχεια να συμπληρώσετε και (να αποθηκεύσετε στον Λογαριασμό σας για διευκόλυνσή σας στις επόμενες αγορές σας αν θέλετε) τα στοιχεία που σχετίζονται με την τιμολόγηση ή/και την παράδοση των προϊόντων (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση παράδοσης, στοιχεία τιμολόγησης). Οποιοδήποτε στοιχεία μας γνωστοποιείτε πάντως, είτε μέσω του Λογαριασμού σας είτε για την ολοκλήρωση της αγοράς σας μέσω fastbuy, εγγυάστε ότι είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και ότι τα γνωστοποιείτε σε εμάς νομίμως.
  Μπορείτε να τροποποιήσετε, επικαιροποιήσετε ή διορθώσετε ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο λογαριασμό σας, εισερχόμενος στο λογαριασμό σας και συγκεκριμένα στον Συνδεσμο “LINK” «Διαχείριση / Aλλαγή Στοιχείων». Ακόμη μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας και τα στοιχεία σας τελείως ακολουθώντας την διαδικασία, που αναφέρεται κατωτέρω. Περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο eshop μας από την εταιρεία μας μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Απορρήτου.
  5.4. Εκ του νόμου υποχρέωση του eshop για ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της παραγγελίας σας: Η Εταιρεία με βάση την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή οφείλει να αποστείλει σε εσάς ενημερώσεις στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως (προσυμβατικά ή μετά την σύμβαση). Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της επιχείρησης από την πώληση – συμβατικών ή νόμιμων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή σε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού ή κατά την διενέργεια των αγορών σας στο Eshop, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν έχετε ενημερώσει εγκαίρως την εταιρεία σχετικά). Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνετε, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Επιπλέον φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς.
  5.5 Προστασία κωδικών λογαριασμού: Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η δημιουργία ενός μυστικού κωδικού σύνδεσης στον Λογαριασμό σας τον οποίο θα θέσετε ο ίδιος. Με τον κωδικό αυτό θα αποκτάτε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας όποτε επιθυμείτε. Ο κωδικός αυτός, σας ταυτοποιεί και πρέπει να τον διατηρείτε πάντοτε μυστικό και ασφαλή. Οφείλετε να αποφεύγετε τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση και φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει και χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο λογαριασμό σας. Επίσης, οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι:
  i) Ο μυστικός κωδικός πρόσβασης θα μπορούσε ή ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή
  ii) Υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής σας να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας.
  Φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Η επιχείρηση αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας, εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την επιχείρηση προσηκόντως στην ηλεκτρονική διεύθυνση Support@kalos.gr Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας, θα πρέπει να θέσετε νέο κωδικό εξ αρχής, καθώς ο κωδικός που θέτετε κρυπτογραφείται και δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του.
  5.6. Διαγραφή Λογαριασμού: Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή ελεύθερα και κατά βούληση, από τον πίνακα ελεγχου του λογαριασμού <Ο λογαριασμός μου> ή αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@kalos.gr, αιτούμενοι την διαγραφή του λογαριασμού σας. Μετά την απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας, αφαιρούνται τυχόν προσωπικά δεδομένα σας, ενώ τυχόν δεδομένα παραγγελιών που πρέπει να διατηρηθούν για άλλους σκοπούς, διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα.
  Σημειώνεται ότι η εταιρεία μπορεί να διακόψει τον Λογαριασμό σας, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του eshop ή που διαπιστωθεί ή υπάρξουν υπόνοιες ή καταγγελίες για παράνομη χρήση του Λογαριασμού σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που σχετίζεται με την παρούσα συμβατική σχέση και γενικά η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την πώληση προϊόντων σε εσάς σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, θα ενημερώνεστε μέσω σχετικού email, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

  6. Υποβολή παραγγελίας και ολοκλήρωση αγοράς
  6.1. Επιλογή προϊόντων: Εισερχόμενοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων. Πατώντας πάνω στο προϊόν που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε φωτογραφία του προϊόντος, καθώς και την περιγραφή του και τυχόν οδηγίες χρήσης του, όπως έχουν συγγραφεί με βάση τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί από τον προμηθευτή του προϊόντος. Δεδομένου ότι η περιγραφή των προϊόντων περιλαμβάνει απλώς κάποια κύρια χαρακτηριστικά, μπορείτε σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε διευκρίνιση για οποιοδήποτε προϊόν και περισσότερες λεπτομέρειες να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να επισκεφθείτε το φυσικό κατάστημα. Επίσης, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει ένα προϊόν, αλλά εμφανίζεται ως μη διαθέσιμο, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε όταν το προϊόν θα είναι ξανά διαθέσιμο, συμπληρώνοντας το email σας.

  6.2. Προσθήκη στο καλάθι: Μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα που επιλέγετε στο καλάθι αγορών σας πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι». Έχετε ανά πάσα χρονική στιγμή τη δυνατότητα να δείτε λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο του καλαθιού σας (δηλαδή Προϊόντα τα οποία έχετε επιλέξει σε προηγούμενα στάδια να αγοράσετε) και να ενημερωθείτε για το κόστος αυτών καθώς και για το κόστος αποστολής (προσωρινά στοιχεία). Ταυτόχρονα σας παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου του καλαθιού με τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του ή την αλλαγή των ποσοτήτων που έχετε επιλέξει.
  6.3. Ολοκλήρωση επιλογής προϊόντων για υποβολή παραγγελίας:
  Κατόπιν, περνάτε στο επόμενο στάδιο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας σας. Στο σημείο αυτό καλείστε:
  είτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη (ή να συνδεθείτε αν έχετε ήδη λογαριασμό),
  είτε να προβείτε σε ολοκλήρωση της αγοράς ως επισκέπτης – γρήγορη αγορά (fastbuy) (χωρίς δηλαδή να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη).
  Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων σας καλείστε να συμπληρώσετε:
  α) τον τρόπο παραλαβής, το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη και τη διεύθυνση παραλαβής, το τηλέφωνο του παραλήπτη και τυχόν σχόλια που αφορούν την αποστολή. Με τη συμπλήρωση του ταχυδρομικού κώδικα, υπολογίζεται και το κόστος των μεταφορικών. Σε περίπτωση που υποβάλλετε την παραγγελία σας, ενώ είστε συνδεδεμένος στο λογαριασμό σας, τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται ως προσυμπληρωμένα. Εναλλακτικά μπορείτε να προσθέσετε μια νέα διεύθυνση.
  β) τα στοιχεία χρέωσης (εφόσον είναι διαφορετικά από αυτά της αποστολής)
  γ)το παραστατικό που εκδίδεται για τη αγορά σας είναι η απόδειξη ( δεν εκδίδεται τιμολόγιο).
  δ) τον τρόπο αποστολής
  ε) τον τρόπο πληρωμής (βλ. κατωτέρω)
  Κατά το στάδιο αυτό θα βλέπετε μια προεπισκόπηση των προϊόντων και θα ενημερώνεστε για το συνολικό κόστος της παραγγελίας (συνολική τιμή, κόστος μεταφορικών).
  6.4. Ολοκλήρωση παραγγελίας και σύναψη σύμβασης αγορών:
  i)Εφόσον επιθυμείτε την αγορά των προϊόντων αυτών, θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και κατόπιν συνεχίζετε πατώντας το κουμπί «Ολοκλήρωση Παραγγελίας» με υποχρέωση πληρωμής. Με τον τρόπο αυτό συνάπτετε σύμβαση αγοράς των προϊόντων που έχετε επιλέξει με την εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της αγοράς θα λάβετε αυτόματα ενημερωτικό email ότι λάβαμε την παραγγελία σας.
  ii) Το eshop συνδέεται με την αποθήκη της εταιρείας – καταστήματος μέσω αυτοματοποιημένων μηχανισμών για τη διαπίστωση της άμεσης διαθεσιμότητας ενός προϊόντος. Εντούτοις, σε περίπτωση που από λάθος στη λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου της αποθήκης περί διαθεσιμότητας προϊόντος, κάποιο προϊόν τελικά δεν είναι διαθέσιμο, θα ενημερώνεστε σχετικά με email ή τηλεφωνικά για την ακύρωση της παραγγελίας και την υπαναχώρηση από την πλευρά μας από τη σύμβαση αγοράς και θα σας επιστρέφεται το τίμημα που έχετε ήδη καταβάλλει.
  iii) Η επιχείρηση λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή αναγραφή των τιμών επί των προσφερόμενων προϊόντων. Ωστόσο, είναι πιθανό λόγω τεχνικού σφάλματος, να υπάρξει σφάλμα στη τιμή και επομένως, στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνεστε σχετικά με email. Σας παρακαλούμε σε περίπτωση που τυχόν θεωρήσετε ότι υπάρχει προφανές σφάλμα σε τιμή προϊόντος, να μας ενημερώνετε σχετικά και να απέχετε από την αγορά του.
  6.5.Ενημέρωση για παράδοση στην μεταφορική: Θα ενημερώνεστε στα στοιχεία που μας δώσατε με ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το προϊόν θα δοθεί προς παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών που θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση παράδοσης της παραγγελίας από εσάς. Θα γίνει αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος όταν γίνει η άφιξη του δέματος σας στον εκάστοτε σταθμό (ELTA COURIER) της περιοχής σας. Ο ταχυμεταφορέας θα επικοινωνεί μαζί σας τηλεφωνικά, ώστε να ορίσετε από κοινού την ημέρα και ώρα παράδοσης της παραγγελίας. Εάν ο ταχυμεταφορέας δεν σας βρει στη δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής για να σας παραδώσει την παραγγελία σας, θα επικοινωνεί μαζί σας για δεύτερη φορά την επόμενη μέρα, ώστε να ορίσετε εκ νέου ημερομηνία και ώρα παράδοσης της αποστολής. Εάν και πάλι δεν καταστεί εφικτή η παράδοση της αποστολής, η παραγγελία σας θα παραμείνει στα γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών για 7 ημερολογιακές ημέρες, από την πρώτη τηλεφωνική ενημέρωσή σας από τον ταχυμεταφορέα για δέματα με επιλεγμένο τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή και 14 ημερολογιακές ημέρες για όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής, εν συνεχεία θα επιστρέφεται στην εταιρεία.

  7. Τι ισχύει σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων;
  7.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο Eshop είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι τιμές που αναγράφονται στο eshop ισχύουν μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν θα πρέπει να συγχέονται με αναγραφόμενες τιμές προϊόντων στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας(όπου ενδέχεται να υπάρχει διαφορετική τιμή). Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής, οι οποίες προστίθενται και για τις οποίες σας ενημερώνουμε πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, να αλλάξει την εμπορική της πολιτική, σε σχέση με το κόστος παράδοσης και τους τρόπους αποστολής και πληρωμής, ενημερώνοντας σας πριν από τη σύναψη της εκάστοτε αγοράς για το τι ισχύει κάθε φορά.

  7.2. Η εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα, το οποίο αποδέχεστε, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή να αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με απλή ενημέρωση με ανάρτηση στο eshop της. Παρόλο που η εταιρεία καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσει ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν ακύρωση αγοράς, εάν διαπιστωθεί λάθος τιμή σε προϊόν κατόπιν ελέγχου της ορθότητας της τιμής που αναγράφεται στο eshop, ενώ οφείλετε να ελέγχετε τις τιμές όταν παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση κατά τα ανωτέρω.

  8. Τρόποι πληρωμής: Για την αγορά προϊόντων μέσω του Eshop, οι προβλεπόμενοι τρόποι πληρωμής είναι:
  με αντικαταβολή (μόνο με μετρητά) κατά την παράδοση του προϊόντος, με επιπλέον χρέωση 1,50 ευρώ ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή άλλων περιορισμών.

 2. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
  Σε περίπτωση πληρωμής του τιμήματος με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με Paypal. Εφόσον επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα, η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου Paypal (όπου υπόκεισθε στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου του paypal καθώς και στην οικονομική του πολιτική πχ προμήθεια κλπ.) που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλετε εσείς ο ίδιος, πραγματοποιείται από τον συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να απορρίψει παραγγελία ή να υπαναχωρήσει από την πώληση οποτεδήποτε, εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας. Εξυπακούεται ότι φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας σας στο σύστημα πληρωμών.
  μέσω τραπεζικής κατάθεσης, σε λογαριασμό της εταιρείας, που θα βρείτε επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής {Τραπεζική μεταφορά } , εμφανίζονται κάτωθι όλοι οι διαθέσιμοι λογαριασμοί. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία θα ετοιμάζεται προς αποστολή, μετά την κατάθεση του οφειλομένου ποσού.
  μέσω paypal (όπου υπόκεισθε στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου του paypal καθώς και στην οικονομική του πολιτική πχ προμήθεια κλπ.),
  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο πληρωμών και να προσθέσει ή να τροποποιήσει τις διαδικασίες, χωρίς προειδοποίηση. Για οποιαδήποτε αλλαγή, αναφορικά με τους τρόπους πληρωμής, θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα, πριν από τη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης.

  9. Παράδοση προϊόντων
  9.1. Εταιρεία ταχυμεταφορών: Η παράδοση της παραγγελίας σας θα πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών «ΕΛΤΑ COURIER/ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ». Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική παράδοσης των προϊόντων της οποτεδήποτε, αζημίως, ενημερώνοντας σας ασφαλώς πριν από την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης και μόνον για μελλοντικές συμβάσεις. Εξυπακούεται ότι η Εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να αντικαταστήσει την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται.

  9.2. Η παράδοση των Προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εντός Ελλάδας . Η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από την διεύθυνση παράδοσης, καθώς και από το χρονικό σημείο που θα υποβάλλετε την παραγγελία σας (υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι αυτή θα επιβεβαιωθεί).

  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης, εντός του Νομού Κορινθίας (όπου και η έδρα της εταιρείας) είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα, που θα πραγματοποιηθεί η παραγγελία.
  Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα, που θα πραγματοποιηθεί η παραγγελία.

  Σημειώνεται ότι ο παραπάνω αναφερόμενος χρόνος παράδοσης ενδέχεται να τροποποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων συνθηκών, καθώς και λόγω αυξημένου όγκου και μέτρων ασφαλείας (κυρίως λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς του covid-19) κλπ.

  9.3. Κόστος και παρακολούθηση της μεταφοράς: Θα ενημερώνεστε για το κόστος των μεταφορικών κατά την υποβολή της εκάστοτε παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που το σύνολο του καλαθιού σας περιέχει προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 50,00 ευρώ, τα μεταφορικά είναι δωρεάν, για παραδόσεις εντός της Ελλάδος, Για αγορές κάτω των 50,00 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 2,50 ευρώ. Μετά την παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών, θα σας αποστέλλεται στο email σας και ένας «αριθμός παρακολούθησης» ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παράδοσης κατευθυνόμενοι μέσω υπερσυνδέσμου στην ιστοσελίδα του ταχυμεταφορέα.

  9.4. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών προσέλθει, αλλά, δεν καταστεί δυνατόν να παραδώσει το προϊόν λόγω απουσίας σας. Όπως αναφέρεται και στον όρο 6.6, ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών, αμέσως μόλις παραλάβει την παραγγελία από την εταιρεία, θα επικοινωνεί μαζί σας τηλεφωνικά, για να ορίσετε ημέρα και ώρα παράδοσης. Εάν δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας, κατά τη συμφωνημένη ημέρα και ώρα, ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά για δεύτερη φορά μαζί σας, ώστε να ορίσετε εκ νέου ημέρα και ώρα παράδοσης. Εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας σας, θα πρέπει είτε να καλέσετε την μεταφορική είτε να μεταβείτε οι ίδιοι προς παραλαβή στα γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών (κατόπιν συνεννόησης μαζί τους). Επισημαίνεται ότι η παραγγελία σας θα παραμείνει στην μεταφορική για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών για πληρωμή με αντικαταβολή και (14) για όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής, από την πρώτη επικοινωνία της μεταφορικής μαζί σας. Κατόπιν το προϊόν θα μεταφερθεί πίσω στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, θα ακυρώνεται η παραγγελία σας και θα σας επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που τυχόν έχει πληρωθεί ήδη με κάρτα, paypal ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

  9.5. Παραλαβή προϊόντων: Θα παραδώσουμε τα προϊόντα σε εσάς ή σε τυχόν τρίτο πρόσωπο που θα παρουσιαστεί στον τόπο παράδοσης που μας έχετε δώσει και το οποίο (πρόσωπο) μας δηλώσει ότι έχει την εξουσιοδότησή σας να παραλάβει τα προϊόντα. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, paypal, ή τραπεζικής κατάθεσης, είναι δυνατό να σας ζητηθεί από τον ταχυμεταφορέα επίδειξη στοιχείων ταυτότητάς σας. Σε κάθε περίπτωση, φέρετε την ευθύνη ελέγχου των προϊόντων κατά την παράδοσή τους και άμεσης ενημέρωσής μας σε περίπτωση τυχόν σφάλματος.

  9.6. Απαλλαγή ευθύνης σε σχέση με τις διευθετήσεις παράδοσης: Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων σε εσάς, σε περιπτώσεις απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, περιπτώσεων απεργιών κτλ. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων δύναται να μεταβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων και γενικότερα γεγονότων που εκφεύγουν από την επιρροή και τον έλεγχο της Εταιρείας. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παράδοσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9, ενώ θα φροντίζουμε, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, να σας ενημερώνουμε για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας σας, ειδικότερα λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας ή τυχηρών ή άλλης αδυναμίας.

  10. Υπαναχώρηση από την σύμβαση –προϋποθέσεις
  10.1.Βάσει του νόμου, δικαιούσθε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση που είστε καταναλωτής, ήτοι φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική σας δραστηριότητα, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 11 κατωτέρω, δηλώνοντάς το στην εταιρεία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τότε που αποκτήσατε την φυσική κατοχή των αγαθών.

  Σημειώνεται ότι η υπαναχώρηση δεν ισχύει σε περίπτωση των νομικών προσώπων.

  Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία με κάθε εύλογο μέσο για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών περιλαμβάνοντας μια ξεκάθαρη δήλωση υπαναχώρησης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  – αποστέλλοντας επιστολή με ταχυδρομείο ή κούριερ

  – αποστέλλοντας email στη διεύθυνση: Info@kalos.gr

  Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης με e-mail η εταιρεία θα σας στείλει επιβεβαίωση της λήψης της υπαναχώρησής σας. Ωστόσο, βάσει του νόμου φέρετε ο ίδιος την υποχρέωση απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

  10.2. Υποχρεώσεις σας για την επιστροφή του προϊόντος στο πλαίσιο της υπαναχώρησης:

  Για να είναι νόμιμη η άσκηση της υπαναχώρησης οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρεία κατά τα ανωτέρω εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και να επιστρέψετε το προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση για την άσκηση της υπαναχώρησης.
  Οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα στα εξής στοιχεία:
  BEAUTY CENTER KALOS
  ΑΡΓΥΡΩ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΟΥ Ο.Ε
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-ΔΕΡΜΑΤΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ
  ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 30- ΚΙΑΤΟ-20200
  ΑΦΜ: 999170321
  ΔΟY:ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  ΤΗΛ: 2742028580
  Θα επιβαρυνθείτε με την δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που θα επιλέξετε.
  Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν (σωρευτικά):

  να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε,
  εφόσον έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, αυτή πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το προϊόν,
  να είναι πλήρες
  να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες, έντυπο εγγύησης, οδηγίες χρήσης κλπ.)
  να φέρει όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματα, που συνόδευαν την πώλησή του,
  ειδικά για τα καλλυντικά, τα οποία αναγνωρίζετε ότι είναι προϊόντα που αλλοιώνονται εύκολα και είναι ευπαθή, θα πρέπει επιπλέον η συσκευασία των προϊόντων να μην έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, το προϊόν να μην είναι λερωμένο ή αλλοιωμένο, το προϊόν να μην έχει υπερβεί την ημερομηνία λήξης, καθώς και να μην έχει υπερβεί την ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό κατάλληλες συνθήκες(βλ. και άρθρο 11 αναλυτικότερα)
  να μην εμπίπτει στα προϊόντα που εξαιρούνται βάσει του άρθρου 11 κατωτέρω.
  10.3. Συνέπειες της υπαναχώρησης

  α) Εάν υπαναχωρήσετε νομίμως, η εταιρεία θα σας επιστρέψει το καταβληθέν από εσάς ποσό, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ωστόσο, η εταιρεία μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων, εάν δεν λάβει πίσω τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορούσε περισσότερα προϊόντα και μέρος μόνον αυτών επιστραφεί ή μέρος μόνον πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 10 και 11, εξυπακούεται ότι τα χρήματα που θα επιστραφούν θα αναλογούν στο μέρος των προϊόντων που επιστράφηκε προσηκόντως. Εξυπακούεται επίσης ότι στα χρήματα, που θα σας επιστραφούν, περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής, που πληρώσατε όταν κάνατε την αγορά σας. Θα επιβαρυνθείτε όμως με την δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που θα επιλέξετε.

  β) Η εταιρεία θα επιστρέψει το καταβληθέν από εσάς τίμημα, είτε επιστρέφοντας το ποσό στην πιστωτική σας κάρτα ή στον λογαριασμό paypal αν έχετε πληρώσει με αυτό το μέσο, είτε καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, αν έχετε πληρώσει με αντικαταβολή ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Προς τούτο, θα πρέπει να συμπληρώνετε στην φόρμα υπαναχώρησης τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίον θέλετε να γίνει η κατάθεση της επιστροφής. Οφείλετε να γνωστοποιείτε ορθά στοιχεία στην εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση αποδεσμεύεται από την υποχρέωση, εφόσον καταβάλει στον αριθμό που δηλώσατε.

  11. Υπάρχουν προϊόντα για τα οποία δεν μπορώ να ασκήσω το δικαίωμα της υπαναχώρησης;
  Δεν έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παραγγελία προϊόντων, για είδη που για λόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους. Κάτωθι παρατίθεται λίστα προϊόντων για τα οποία δεν γίνονται δεκτές επιστροφές:
  Eyeliners, Mascara
  LipGloss
  Μάσκαρα φρυδιών
  Βερνίκια (και Βάσεις Βερνίκια, TopCoats Νυχιών, Θεραπείες Νυχιών)
  Τριχολαβίδες
  Λίμες χειρός
  Νυχοκόπτες
  Ψαλιδάκια Νυχιών
  Ράσπες
  Ψαλίδια Κουρέματος
  Μολύβια Ματιών
  Μολύβια Χειλιών
  Μολύβια φρυδιών
  Προϊόντα Βαφής Ρίζας
  Αποσμητικά
  Σετ / Εργαλεία Ξυρίσματος – αποτριχωτικές μηχανές
  Προϊόντα στοματικής υγιεινής
  Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω προϊόντα, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή, εφόσον έχει αφαιρεθεί η/οι ταινία/ες ασφαλείας ή ειδική ζελατίνα προστασίας του προϊόντος, ή έχει σκισθεί ή αλλοιωθεί η συσκευασία, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στον όρο 10.2. Ωστόσο εάν τα ανωτέρω προϊόντα, δεν φέρουν ταινία/ες ασφαλείας, ή ειδική ζελατίνα προστασίας, τα προϊόντα αυτά δεν επιστρέφονται ούτως ή άλλως, καθώς δεν είναι δυνατή η εκ μέρους της εταιρείας εξακρίβωση τυχόν χρήσης του προϊόντος.

  12. Που μπορώ να απευθυνθώ σε περίπτωση που έχω απορία σε σχέση με μια αγορά ή με προϊόν που αγόρασα;
  Μπορείτε να απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών που τηρεί η Εταιρεία στο τηλέφωνο 27420-28580, Δευτέρα –Σάββατο (09:00 14:00).

  13. Ποια είναι η ευθύνη της εταιρείας από την πώληση και τι συμβαίνει σε περίπτωση που αγοράσω προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων;
  13.1. Η εταιρεία φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης της πώλησης κατά τα αναφερόμενα στον ΑΚ, καθώς και τα ειδικότερα προσδιοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και στον νόμο για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και την προστασία του καταναλωτή. Δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται στο παρόν eshop ή από την χρήση, αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας. Επίσης, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούσθε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η εταιρεία έχει δώσει εμπροθέσμως. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

  13.2. Η εταιρεία επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο Eshop καθώς και τα τυχόν αναρτημένα στο Eshop βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αποδέχεστε ότι οι τα προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων από το Eshop. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στο Eshop.

  13.3.Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσει το προϊόν που παραγγείλατε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την εταιρεία ως ακολούθως, ήτοι με email στη διεύθυνση Info@kalos.gr ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2742028580, προκειμένου να συνεννοηθείτε για το ζήτημα αυτό και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των συστατικών των προϊόντων και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις επί των προϊόντων, καθώς και οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης αυτών γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο προϊόν και ότι η Εταιρεία δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών.

  13.4. Σε κάθε περίπτωση έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του νόμου 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών και στα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Εφόσον πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες και εφόσον μας ενημερώσετε στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την εγγύηση ή από τον ΑΚ, τότε στην περίπτωση αυτή θα συνεννοηθούμε για τον τρόπο που δύναται τούτο να διορθωθεί ή τυχόν να αντικατασταθεί με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, εσείς, πέραν του ανωτέρω δικαιώματος, δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

  14. Τι εγγυήσεις δίνονται για τα προϊόντα;
  Οι εγγυήσεις παρέχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) των προϊόντων με δική τους ευθύνη. Υπογραμμίζεται ότι πέρα από τις παρεχόμενες από τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) εγγυήσεις, η Εταιρεία δεν παρέχει δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής. Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κάθε κατασκευαστή θα πρέπει να προσκομίζετε και την απόδειξη της πώληση του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος, ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.

  15. Ποια η ευθύνη της εταιρείας πέρα από την πώληση;
  15.1. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Eshop ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ήαν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Eshop, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στο Eshop για λόγους που εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλου είδους αδυναμία του δικτύου, σε τυχηρά γεγονότα ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

  15.2. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό, που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

  15.3. Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη. Επιπροσθέτως των όσων ρητών αναφέρονται στους παρόντες όρους, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό, η εταιρεία δεν φέρει τυχόν υποχρεώσεις και εγγυήσεις τις οποίες δεν έχει ρητώς αναλάβει η ίδια.

  15.4. Για οποιαδήποτε άλλη τυχόν ζημία που προέρχεται από την χρήση ή την πλοήγηση στο Eshop, η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημία στην φήμη ή την υπόληψη ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή κάθε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως φύσεως, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση των Ιστοτόπων ή/και των Εφαρμογών της ή του περιεχομένου τους ή από την αδυναμία χρήσης των Ιστοτόπων/Εφαρμογών, την αδυναμία συμμετοχής σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ή προσφορά ή/και την αδυναμία αγοράς ή αποστολής οποιουδήποτε αντικειμένου ή προϊόντος που σχετίζεται με τους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές της ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο Eshop, εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση αμέλειας η οποιαδήποτε ζημία περιορίζεται στο ποσό της αξίας του πωληθέντος προϊόντος.

  16. Άδειες πρόσβασης στην Ιστοσελίδα – Περιορισμοί ως προς την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας/ eshop
  16.1. Παρέχεται σε εσάς μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του Eshop για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης τoυEshop ή οποιουδήποτε μέρους του, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται σε εσάς δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης τoυEshop ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή φωτογραφιών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση τoυ Eshop ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, ή εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευσης τoυEshop και του περιεχομένου του για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στο Eshop υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

  16.2. Απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση αξιοποίνων πράξεων, η μετάδοση ιών οιουδήποτε τύπου, καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο παράνομο, προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο.

  16.3. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να καταστρέφετε δεδομένα, να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες, να παραβιάζετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

  16.4 Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται από εσάς με πλήρη και αποκλειστική σας ευθύνη. Η σύνδεση με το Eshop γίνεται υπό τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με δικά σας μέσα και μέσω εκ μέρους σας επιλεγμένων εταιρειών και παρόχων.

  16.5. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης της ιστοσελίδας, ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Εταιρεία από πλημμελή ή αθέμιτη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Εταιρεία από οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ενημερώσετε αμελλητί την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@kalos.gr, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή σας ή έχετε εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχετε κάνει ο ίδιος ή έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας σας) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας προκειμένου η εταιρεία να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

  16.6. Η σύνδεση στην Ιστοσελίδα μας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην Εταιρεία, ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

  17.Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες διαθέσιμες στο κοινό σελίδες.

  Η Ιστοσελίδα παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,Instagram κλπ). Αυτά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία δεν διατηρεί υπό τον έλεγχο της τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά. Συνεπώς η εταιρεία δεν μπορεί να θέσει κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικό που διατίθεται στην Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται απευθείας σε αυτά και όχι στην εταιρεία.

  18. Ασφάλεια συναλλαγών
  Η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των συναλλαγών.
  Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποίει για τις συναλλαγές το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) που αποτελεί την πιο σίγουρη πλατφόρμα για τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές.
  Το πρωτόκολλο SSL κρυπτογραφεί όλες οι προσωπικές πληροφορίες, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και τη διεύθυνση, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αποτελεί το παγκόσμιο standard για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).
  Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από ειδικό λειτουργικό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

  19.Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

  19.1. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Αρμόδια για την επίλυση πάσης διαφοράς εκ του παρόντος σχετικά με την ύπαρξη, ερμηνεία, εκτέλεση ή την παραβίαση της σύμβασης πώλησης ανάμεσα στην εταιρεία «ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΟΥ ΟΕ» και τον αγοραστή ορίζονται αποκλειστικώς τα Δικαστήρια της Κορίνθου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

  19.2.Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – AlternativeDisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

  Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του σε εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@kalos.gr ή στο τηλέφωνο 27420-28580, προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι, με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

  20. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.
  21. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων, ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
  22. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη, μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους (πλην των περιπτώσεων που ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες, πχ υπαναχώρηση) δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.
  Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.